DREAMLAB Facebook

 

Numicon jest systemem wykorzystującym specjalne klocki. Są one fizycznym odzwierciedleniem liczb, z których można np. układać obrazki, grać w gry, budować wieżę i inne wyjątkowe rzeczy, jedynym ograniczeniem jest w tym przypadku wyobraźnia użytkownika.
Praca z tym systematem jest oparta na programie Dziecięcej Matematyki profesor Gruszczyk-Kolczyńskiej i sposobem na nabycie oraz ugruntowanie umiejętności przydatnych na kolejnych etapach edukacji. Umożliwia to przybliżenie świata liczbowych abstrakcji w wieku gdzie zabawa ma największy wpływ na rozwój dziecka.

Dlatego Dziecięca matematyka i system Numicon zawitały do Dreamlab!

Orientacja w schemacie ciała oraz przestrzeni?

Rytmy, sekwencje?

O co w tym wszystkim chodzi?

Jak dziecko uczy się matematyki w przedszkolu i w domu?

To pytania, które postawić mogą sobie zarówno rodzice, jak i pedagodzy. Odpowiedź znajdziemy u prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, która już dwadzieścia lat temu razem panią Ewą Zielińską opracowała program Dziecięcej Matematyki. Wyżej wymienione umiejętności oraz wiele innych stanowią podstawę do skutecznego uczenia się matematyki. Dziecięca Matematyka, która doczekała się swojej aktualizacji po 20 latach, jak i edycji dotyczącej wyższego etapu edukacyjnego, zawiera zabawy rozwijające obszary związane z postrzeganiem przestrzeni, kształtowaniem schematu własnego ciała, dostrzeganiem i kontynuowaniem rytmów, analogii, zapoznaniem się z sensem mierzenia i ważenia, jak i liczeniem. Program uwzględnia również tematykę małej domowej ekonomii.
Zabawy związane z tymi obszarami są codziennością dnia przedszkolnego. Tu edukacja nie jest związana z ławką, książką, zadaniem tekstowym. Kompetencje matematyczne rozwijamy śpiewając piosenkę: „głowa – ramiona – kolana – pięty – kolana – pięty [...]”, chowając się POD kocem, czy odkładając zabawki NA półki! Zaczynamy rozumieć pojęcia matematyczne poprzez zabawę!
Tylko gdzie jest miejsce tego całego liczenia? Zaraz o tym opowiemy. W Dreamlabie podążamy za dzieckiem. Dostrzegamy jego potrzeby, jesteśmy otwarci na jego pomysły. Jesteśmy dla dziecka dostępni całym z całym zapleczem empatii, energii, kreatywności, wiedzy i dostępnych narzędzi.

„Jednym z takich narzędzi są kształty Numicon. To klocki, z którymi często bawię się z dziećmi indywidualnie bądź w małej grupie. Układamy je od najmniejszego do największego, karmimy głodny worek, nazywamy ich kolory, zapełniamy nimi planszę.” Pani Kamila 

Kamila Numicom www

Kamila G Jankiewicz
Pedagog specjalny

Alaksandra WWW

Aleksandra Szymborska
Pedagog specjalny

Katarzyna Numicom www

Katarzyna Rubińska

Terapeuta 

Sylwia Numicom www 

Sylwia Grudzińska

Tearpueta 

 

 

Źródło;
Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., (2015), Dziecięca matematayka – dwadzieścia lat później, Centrum Edukacyjne BLIŻEJ PRZEDSZKOLA.
Kubiak D. (2017), "Metoda Numicon w nauczaniu uczniów pełnosprawnych i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w świetle badań", Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, Nr. 25/2017.

 

Zobacz podobne