DREAMLAB Facebook

 

Jakiś czas temu odbyłam certyfikowany kurs na instruktora rytmiki. Prowadzony był on przez żywą orkiestrę p. Bożenę Ostachowską – Kozerę, pasjonatkę nauki przez doświadczenie, nauczycielkę muzyki, tańca i śpiewu.

Szkolenie pozwoliło mi uporządkować swoja dotychczasową wiedzę. W części praktycznej przedstawiono mi wiele pomysłów, które wykorzystuje podczas codziennych zajęć. Kurs ten pokazał mi wiele nowych możliwości jak wykorzystać muzykę oraz określony system ćwiczeń ruchowych, oparty ściśle na rytmice muzycznej.

Edukacja przez ruch, u której podstaw leży rytmika to system metod i technik kształcenia oparty na preferowanych przez dzieci formach ruchu. Różnorodne formy ruchu (u dzieci pomiędzy 3. a 10 r.ż.) dopełnione miarowym rytmem, muzyką, aktywnością artystyczną i indywidualną tworzą środowisko uczenia się i szanse na pełny, holistyczny rozwój.

rytmika w dl 1

Bezruch rodzi konsekwencje:

  • Małą koordynacje wzrokowo – ruchowo – słuchowo – przestrzenną,
  • Niski poziom wyczucia własnego ciała
  • Niski poziom integracji sensorycznej
  • Problemy z planowaniem ruchu Co w sposób bezpośredni przekłada się na trudności w nauce większości czynności o charakterze złożonym np. pisanie, czytanie, granie.


Dziecko w ruchu w sposób naturalny stymuluje układ przedsionkowy i zmysł równowagi. Ruch tworzy optymalne warunki uczenia się. Daje gwarancje polisensorycznego doświadczania świata i prowadzi do zbierania doświadczeń przez dziecko w każdym obszarze jego rozwoju: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym.

Najważniejsze na zajęciach ruchowo – muzycznych jest rozwijanie poczucia rytmu muzycznego za pomocą prostych i łatwych ruchów. Zabawy muzyczne oparte na piosence są tego wyrazem. Jako prowadząca zajęcia muszę dbać o poprawność wykonania przez siebie piosenki. Dlatego nad własnym śpiewam trzeba ciągle pracować aby efekt końcowy przyniósł małym słuchaczom jak największe zadowolenie estetyczne. Dzieci mają większe poczucie rytmu niż niejeden dorosły i potrafią powiedzieć szczerze, że ,,coś tu nie gra’’.


Bardzo ważną sprawą jest dobór odpowiedniego repertuaru piosenek do śpiewania dla dzieci. Dobrym i często stosowanym środkiem kształcenia słuchu jest ropoznawanie znanej piosenki według melodii lub jej melodii nuconych według słów lub granych na instrumencie.

Na przykładzie wprowadzonej przeze mnie nowej powitanki, granej na melodię ,,Jestem sobie przedszkolaczek’’ mogłam doświadczyć jak dzieci świetnie rozpoznają melodię. Nie mówiłam dzieciom jaka piosenka ukryta jest w tej nowej, a mimo to kilka z nich przerwało mi granie i od razu odgadło. Muzyka nie zgadzała się ze słowami, które już mózg poznał i zapamiętał.


Schemat zajęć rytmiki jest ściśle określony, co nie zmienia faktu, że wszystko staram się dostosowywać do dzieci. Każde prezentuje inny repertuar możliwości. Kiedy są znudzone nauką piosenki, szybciej przechodzę do zabaw ruchowych.

Sporo elementów na kursie było także bardzo trudnych dla moich przedszkolaków, ale myślę, że w pewnym momencie przyjdzie pora i na nie.


Poniżej przedstawiam świetną pomoc dydaktyczną, wąż gumowy, która może bardzo urozmaicić zajęcia z rytmiki. Można ją zakupić na stronie firmy PAUZA – warsztaty muzyczne i producent pomocy dydaktycznych dla nauczycieli (proszę szukać poprzez www.facebook.com)

rytmika w dl 2

 

 

 

DL karolina liszewska pwww

Karolina Liszewska 

Certyfikowany Instruktor Rytmiki 

Oligofrenopedagog 

Zobacz podobne