DREAMLAB Facebook

Cała kadra Dreamlab zainspirowana jest ideą zabawy pierwotnej i postanowiła kontynuować program zabawy Original Play® w Przedszkolu przez przeszkolenie wszystkich pracowników.

Orędownikami tej metory są terapeutki, które już poznały jej tajniki na dwustopniowym szkoleniu (Milena, Maja, Magda i Karolina). 


W dniach 21 i 22 sierpnia w Dreamlab odbędzie się kurs podstawowy z Original Play, który poprowadzi Jolanta Graczykowska.

Kurs ma charakter warsztatowy, składa się z teorii i praktycznych ćwiczeń eksperymentalnych. Przebiega tak, by pomóc dorosłym otworzyć się na zabawę z dziećmi i wesprzeć ich w zabawach prowadzonych z udziałem dzieci. W trakcie kursu prezentowane są możliwości reagowania bez agresji na sytuacje, w których doświadczamy różnego rodzaju trudności.


Podczas dwudniowego szkolenia odbędą się również dwugodzinne warsztaty dla rodziców dzieci z Przedszkola Dreamlab oraz superwizja dla osób posiadających dwustopniowy kurs z Original Play.


Original Play (zabawa pierwotna) jest dla każdego ponieważ dąży do poprawy relacji zarówno między indywidualnymi osobami, jak i w grupie poprzez zastąpienie agresji i przemocy w relacjach międzyludzkich uprzejmością i miłością oraz zapewnienia każdemu dziecku poczucia bezpieczeństwa i miłości.

Dlaczego Original Play w Dreamlab?

  • Bo prezentuje alternatywę dla agresji i przemocy, bez potrzeby użycia siły, przy jednoczesnym zachowaniu poczucia własnej wartości i nie naruszaniu tego poczucia u innych
  • Bo dostarcza możliwości wyboru postępowania bez chęci rewanżu w sytuacji agresji, przemocy, czy lęku
  • Bo przekształca głęboko zakorzenione, negatywne nawyki, wzorce i schematy zachowań w nawyki oparte na poczuciu bezpieczeństwa, miłości i poczuciu przynależności
  • Bo stwarza bezpieczną przestrzeń dla wyrażenia agresji fizycznej, czy słownej, umożliwiając jednocześnie bezpieczne jej przekształcenie
  • Bo propaguje sens poczucia przynależności jako najlepszej alternatywy dla lęku i rywalizacji
  • Bo tworzy optymalne warunki dla rozwoju kreatywności, rozwoju osobistego i uczenia się
  • Bo zwiększa możliwości adaptacji w zmieniających się warunkach życia.

Więcej na: http://www.originalplay.pl/

Zobacz podobne