DREAMLAB Facebook

WP 20180602 16 10 51 Pro 2Dreamlab inwestuje w wiedzę i podąża za najlepszymi!
Oto relacja Dyrektor Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Dreamlab - Marianny Palider z konferencji "Autyzm i Tabu"

Jestem niezwykle dumna i usatysfakcjonowana, że mogłam wziąć udział w międzynarodowej konferencji „Autyzm i tabu”, która odbyła się w dniach 2-3 czerwca w Krakowie. Było to wyjątkowe wydarzenie, podczas którego usłyszałam głosy osób dorosłych ze zdiagnozowanym autyzmem, co jest niezwykle cenne dla mnie, czyli osoby, która na co dzień pracuje z dziećmi ze spektrum autyzmu. Usłyszeć od dorosłych już osób o ich potrzebie "normalnego" życia, o potrzebie bezwarunkowej akceptacji, o życiu w cieniu nieustannych terapii. Dzięki takim wydarzeniom zastanawiamy się nad upowszechnionym w świecie dążeniem do ujednolicania, kategoryzowania, przyporządkowania i próbie decydowania za tych, którzy w jakiś sposób „nie pasują do obrazka”. Skutki takiego działania są często przerażająco dotkliwe - objawy stresu pourazowego są częstym problemem młodzieży i dorosłych osób z ASD, zgłaszających się do terapeutów.

Już po pierwszych oklaskach podczas powitania gości i uczestników konferencji jeden z chłopców z autyzmem poprosił o oklaski w języku migowym, czyli ruchem uniesionych dłoni, które przypominają wkręcanie żarówek. Dla wielu osób ze spektrum autyzmu, z nadwrażliwościami sensorycznymi, pojawiające się bardzo często burze oklasków są trudne do zniesienia. Okazało się, że takie migotanie uniesionych w górę dłoni wzbudza wiele pozytywnych emocji, zarówno u „klaskających”, jak i występujących prelegentów. To ważne, aby słuchać się nawzajem i próbować dostosować środowisko do potrzeb wszystkich, którzy w nim przebywają. 

Ważnym punktem podczas konferencji był głos uczestniczki z diagnozą Zespołu Aspergera. Zwróciła ona uwagę na to, że gdy zabrania się dziecku ze spektrum autyzmu skakać, czy machać rączkami w sytuacji ekscytacji, pozbawia się je tym samym kontaktu z własnymi emocjami, uniemożliwiając być może wgląd w to, co czują. „To tak, jakby Wam zabroniono się uśmiechać”. 

W tle każdego wykładu pobrzmiewał apel, aby nie traktować dzieci ze spektrum autyzmu jako „przedmiot terapii”, obiekt, który ma się dopasować do ustalonych, akceptowalnych norm, ale zawsze jako osoby, mające swoje potrzeby, indywidualne możliwości, a potrzebujące poznania i wsparcia. Zawsze warto zastanowić się, skąd bierze się konkretne zachowanie dziecka, systematycznie nawiązywać nić porozumienia, budować dobrą, wartościową relację, oparta na zaufaniu. Rozumiemy to bardzo dobrze i dlatego Zespół naszego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Dreamlab uczestniczy w programie wsparcia "Original Play"®. Projekt ten ma doskonały wpływ na poprawę relacji, zapewniając każdemu dziecku poczucie bezpieczeństwa i bliskości. Prosta zabawa w bliskim kontakcie z terapeutą uczy dziecko możliwości wyboru, tworzy optymalne warunki dla rozwoju kreatywności dziecka, a budując poczucie przynależności pomaga jednocześnie pozbyć się lęku, zwiększając możliwości adaptacji do zmieniających się warunków życia.

Integrując aspekty poznawcze, emocjonalne oraz sensoryczno-motoryczne stanowi podstawę ważnej części komunikacji interpersonalnej, opartej na bliskości i współpracy.
Coraz częściej pojawiają się głosy, aby w kontekście autyzmu nie mówić o zaburzeniu, ale o neuroróżnorodności - różnorodnych sposobach funkcjonowania człowieka. To bardzo ważne, bo to, jak postrzegamy rzeczywistość zaczyna się od słów.
Gratulujemy Organizatorami i dziękujemy Prelegentom.

Więcej o konferencji https://prodeste.pl/relacja-z-konferencji-autyzm-i-tabu/

Zobacz podobne