DREAMLAB Facebook

Czy to autyzm? Wczesne sygnały ostrzegawcze. Wczesna diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu może znacząco przyczynić się do lepszej socjalizacji dziecka. Sam proces diagnozy jest skomplikowany i może wiązać się z konsultacjami różnych specjalistów. Jeżeli Twoje dziecko wykazuje dowolne z poniższych cech warto szukać pomocy w poradni pediatrycznej lub pedagogicznej specjalizującej się we wczesnym rozpoznawaniu autyzmu.

Sygnały ostrzegawcze powinny skłonić rodziców do zbadania dziecka pod kątem autyzmu w poradni, nawet jeżeli lekarz pierwszego kontaktu (co niestety wciąż jest częste) uzna je za “jedynie delikatne” opóźnienie w rozwoju. To prawda, że dzieci rozwijają się w różnym tempie i w wielu przypadkach dzieci opóźnione w pewnych dziedzinach “nadrabiają zaległości” i dorównują rówieśnikom, jednak warto wykluczyć poważniejsze przyczyny już w bardzo młodym wieku.

Udaj się do poradni, jeżeli dziecko:

  • nie uśmiecha się lub w inny mimiczny sposób nie wyraża radości w wieku 6 miesięcy
  • nie naśladuje dźwięków, nie odwzajemnia uśmiechów lub min innych osób w wieku 9
  • nie gaworzy w wieku 12 miesięcy
  • nie pokazuje przedmiotów palcem, nie sięga po nie lub nie macha dłońmi w wieku 12 miesięcy
  • nie wypowiada pojedynczych słów w wieku 16 miesięcy
  • nie   wypowiada samo z siebie znaczących dwuwyrazowych fraz w wieku 24 miesięcy
  • utraci umiejętność gaworzenia, mowy lub inne społeczne umiejętności niezależnie od wieku

Osoby z Trójmiasta zaniepokojone dowolnym z powyższych sygnałów zapraszamy do poradni Dreamlab - nasi specjaliści na pewno ich nie zignorują i wskażą właściwą ścieżkę diagnostyczną.

Zobacz podobne