DREAMLAB Facebook


W przedszkolnych punktach terapeutycznych i nie tylko pracują różni specjaliści dbający o prawidłowy rozwój naszych dzieci. Doskonale wiemy czym zajmuje się i jaką pełni rolę pedagog, psycholog, logopeda czy fizjoterapeuta.

Czy wiemy jaką rolę pełni terapeuta zajęciowy, czym jest terapia zajęciowa i czy jest potrzebna w przedszkolu? Postaram się odpowiedzieć na te pytania definiując terapię zajęciową i przedstawiając jak wygląda w praktyce. 

Terapia zajęciowa jest jedną z form rehabilitacji, to swoista klamra spinająca rehabilitację leczniczą i społeczną, uzupełnia także fizjoterapię i rehabilitację psychologiczną. Wykorzystuje podstawowe komponenty oddziaływań na aktywność psychiczną, odwołuje się do potrzeb estetycznych i do możliwości dokonywania wyborów przez uczestnika. Tak ogólnie można wyjaśnić pojęcie terapia zajęciowa.

W odniesieniu do przedszkola jest celowym polisensorycznym działaniem rehabilitacyjnym o charakterze zajęć ciągłych na przykład: muzycznych, plastycznych, ruchowych i wielu innych stanowiących proces terapeutyczny prowadzący do usprawnienia i kompensacji zaburzonych funkcji organizmu.

Terapia zajęciowa dzieli się na trzy rodzaje:

 • Ergoterapię- terapia pracą, terapia poprzez zajęcia manualne
 • Socjoterapia- terapia zaburzeń zachowania, zaburzeń emocjonalnych
 • Arteterapia-terapia sztuką w sposób bierny lub czynny

Węższym pojęciem i podporządkowanym rodzajowi jest metoda, która stanowi zespół celowych czynności i środków, w szczególności prowadzących do wykonania określonego zadania lub rozwiązania danego problemu.

Składają się na nią czynności myślowe i praktyczne, odpowiednio dobrane i realizowane w ustalonej kolejności. 

Metody terapii zajęciowej dzielą się na techniki, które są skonkretyzowanymi czynnościami praktycznymi wykonywanymi w określonym porządku, pozwalającymi na uzyskanie określonego efektu terapeutycznego. 

Przykładowe techniki terapii zajęciowej: 

 • Ergoterapia- ogrodnictwo- prace ogrodnicze i porządkowe np. sadzenie
 • Socjoterapia - terapia ruchem-gry i zabawy ruchowe
  • nauka czynności życia codziennego, np. mycie, ubieranie
 • Arteterapia - malarstwo-malowanie farbami plakatowymi, olejnymi 
  • rzeźba- masy plastyczne (masa solna, glina, modelina)
  • muzykoterapia czynna – nauka śpiewania piosenek
  • biblioterapia – czytanie głośne fragmentów lub całości książek

 

DL sylwia bieńkowska1

Sylwia Bieńkowska

Zobacz podobne