DREAMLAB Facebook

Dreamlab był jednym z organizatorów spotkania „Czego uszy nie usłyszą, tego głos nie może przekazać – metoda prof. Alfreda Tomatisa a problemy szkolne”, które odbyło się 04.10.2018 w Center of Thinking w Gdańsku.

Celem spotkania było zaprezentowanie rodzicom i opiekunom metody prof. Tomatisa jako jednego ze sposobów na pomoc dzieciom w nauce języków obcych i innych potrzeb edukacyjnych wynikających z zaburzeń uwagi słuchowej, takich jak dysleksja, dyskalkulia, dysortografia, ADHD/ADD. Podkreślano, że terapia uwagi słuchowej wspiera i może przynieść szybkie efekty w obszarze społecznym, psychomotorycznym, emocjonalnym. 

Wydarzenie miało ścisły związek z wizytą Astrid Vervoort, która regularnie odwiedza Trójmiasto i Dreamlab. Astrid jest córką oraz wieloletnim współpracownikiem Jozefa Vervoorta – spadkobiercy dorobku naukowego prof. Alfreda Tomatisa. Od lat wraz ze swoim ojcem kontynuuje ich wspólne dzieło badań w dziedzinie audio-psycho-fonologii. Przez ostatnie trzy dekady przeprowadzili terapię około 30 500 dzieci i 12 000 dorosłych w ośrodku znanym na całym świecie – Atlantis VZW w Sint-Truiden (Belgia).

Swoją wystąpienie miała również Magdalena Raciniewska –  prezes Stowarzyszenia Terapeutów Metody Prof. A. Tomatisa „Mamy Głos”, trener i terapeuta metody, wieloletni współpracownik Jozefa i Astrid Vervoort w obszarze szkoleń i badań nad skutecznością metody.

Doświadczenie i bogata wiedza Astid oraz Magdy, były prawdziwą wartością spotkania oraz wzbudziły duże zainteresowanie i zaufanie wśród uczestników.   

Spotkanie zostało zorganizowane wspólnie przez Thinking Zone, Center of Thinking, Edventure Research Lab, Stowarzyszenie Terapeutów Metody Prof. A. Tomatisa „Mamy Głos”.

Zobacz podobne