DREAMLAB Facebook

poradnia04

Uwaga jest zdolnością do wybierania i zachowania w świadomości dowolnej myśli lub wydarzenia ze świata zewnętrznego. 

Odpowiada za zjawisko wzbudzenia i czujności, które pozwalają systemowi nerwowemu być otwarty na wszelkie formy informacji, które do niego docierają.

Zakłócenia uwagi dzieci i dorosłych, którzy nie potrafią   skupić się przez cały czas niezbędny do wykonania określonej pracy, nawet jeśli ta praca nie wymaga wielkiego wysiłku intelektualnego i ma charakter czynności rutynowej lub nawykowej (np. sprawdzenie wyników lub przepisywanie). Szczególnym typem uwagi jest jej podzielność (zdolność zbierania informacji z kilku źródeł lub umiejętność wykonywania czynności na raz). Ten tryb uwagi wymaga większego wysiłku, a jej zaburzenia mogą być źródłem poważnych trudności.

Co więcej, z racji ogólnego oddziaływania na pobudzenie mózgowe (mówimy o rozbudzeniu korowym), metoda prof. A. Tomatisa może mieć bardzo pozytywny wpływ na selektywność uwagi. Efekt prof. A. Tomatisa bazujący na elektronicznym bramkowaniu dźwięków powoduje kontrast dźwiękowy, którego zadaniem jest utrzymanie mózgu w stanie pobudzenia. Celem tego działania jest wsparcie rozwoju automatycznych mechanizmów wykrywania zmian, co w efekcie wzmacnia uwagę selektywną.

Rezultaty treningu uwagi słuchowej Prof. A. Tomatisa:

  • zwiększenie możliwości koncentracji uwagi i skupienia się nad zadaniem,
  • polepszenie zdolności uczenia się,
  • zwiększenie zdolności komunikacyjnych,
  • polepszenie koordynacji wzrokowo- ruchowej, równowagi i poczucia własnego ciała w przestrzeni,
  • stymulacja wyobraźni i myślenia przestrzennego.

Czas trwania programu w Dreamlab: 20 sesji x 1,5 godz.

Zobacz podobne