DREAMLAB Facebook

 

W trakcie swego rozwoju, dziecko musi nauczyć się równocześnie wybierać dźwięki zgodne z jego otoczeniem językowym i eliminować takie, które nie istnieją w strukturach fonetycznych otaczającego środowiska, a więc będzie odnajdywało kod językowy poprzez dostosowanie do struktur dźwiękowych własnego języka.

Jednakże z racji tego, że każdy język ma swój własny kod, język ojczysty może się stać hamulcem w nauce języka obcego, który nie zawiera elementów dźwiękowych przyswojonych we wczesnym dzieciństwie. Tymczasem język jest przede wszystkim muzyką, to znaczy zespołem specyficznych rytmów i dźwięków. Te rytmy i dźwięki stanowią podstawowy materiał dźwiękowy, na który nakładają się pozostałe elementy językowe.

Celem metody prof. A. Tomatisa jest danie możliwości rzeczywistego przyswojenia rytmu, dźwięków i melodii danego języka, pozwalając uchu na skuteczne dostosowanie się do nich w celu dokonania ich analizy i syntezy każdej osobie, która tego potrzebuje.

Badania prowadzone w Skandynawii, Stanach Zjednoczonych oraz w Japonii dowiodły, że grupy badane stosujące metodę prof. A. Tomatisa,  potrzebowały od 25% do 35% mniej czasu na przyswojenie tego samego materiału, co grupy pracujące bez sprzętu i bez wsparcia metody.

Rezultaty treningu uwagi słuchowej prof. A. Tomatisa w nauce języków:

  • znacznie przyśpieszona przyswajalność słownictwa,
  • krótszy czas nauki - szybsze i trwalsze zapamiętywanie,
  • doskonalszy akcent,
  • poprawa płynności wypowiedzi,
  • poprawa w rozumieniu języka.

Czas trwania programu: 20 sesji x 1,5 godz.

 

Więcej informacji - zapraszamy do kontaktu +48 510 061 140 

 

Programy wspierające naukę języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, arabskiego, rosyjskiego, chińskiego.

 

 

Zobacz podobne