DREAMLAB Facebook

Trening uwagi  słuchowej metodą prof. A. Tomatisa pomaga  w tworzeniu nowych, silniejszych więzi dziecka z rodzicami adopcyjnymi. 

 

DL baner poradnia adopcja

Za tworzenie się nowych połączeń neuronowych płodu odpowiedzialne są wysokie częstotliwości pochodzące z głosu matki, które bardzo silnie stymulują mózg.

W łonie poza wysokimi częstotliwościami dziecko słyszy również niskie wywołane przez rytm bicia serca, oddech oraz dźwięki przewodu pokarmowego. Przez ostatnie pięć miesięcy ciąży płód słucha wszystkich tych dźwięków i rozpoczyna się jego proces uczenia przez całe życie. Jeżeli drogi słuchowe pozostają otwarte i wolne od problemów, umiejętności uczenia i językowe swobodnie rozwijają się.  Niestety traumy fizyczne i emocjonalne, infekcje ucha, adopcja i inne doświadczenia życiowe mogą rozerwać słuchowe połączenie między mózgiem a światem zewnętrznym poprzez zerwanie ciągłości dźwięku, który rozpoczął się w łonie matki. Prof. Alfred Tomatis zaobserwował, że 60% dzieci z problemami językowymi ma historię infekcji uszu we wczesnym dzieciństwie, a 30% adoptowanych dzieci ma dysleksję lub inne problemy z związane ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W mózgu dziecka aktywowane są liczne obszary, gdy słyszy ono głos swojej matki. Dlatego przypadku dzieci adoptowanych nagła utrata głosu matki powoduje zerwanie ciągłości dźwięku głosu matki zaczętego w jej łonie. Powoduje to, że świat dziecka nie ma „kotwicy dźwiękowej”, na której można zbudowaćumiejętności społeczne i językowe, emocjonalność a nawet zdolności uczenia się. Te wczesne problemy mogą wpływać na rozwój dziecka, dlatego wskazane jest ponowne odbudowanie tych więzi poprzez podanie w terapii odpowiednio przefiltrowanego głosu matki adopcyjnej. Najnowsze badania przeprowadzone na Stanford University School of Medicine, Wydział Neurologii i Nauk Neurologicznych (zatwierdzone 1 kwietnia 2016) wskazują,  iż połączenia nerwowe odpowiedzialne za percepcję głosu matki, determinują umiejętności społeczne u dzieci. Wiele z naszych procesów społecznych, językowych czy emocjonalnych nabywanych jest poprzez słuchanie głosu naszej matki,” mówi główny autor badania, dr Daniel Abrams, wykładowca psychiatrii i nauk behawioralnych.

 

Standardowy program ADOPCJA  w Dreamlab  trwa 82,5 godziny.*

*O ostatecznej długości i przebiegu terapii  z wykorzystaniem metody prof. A. Tomatisa  decyduje wynik testu uwagi słuchowej.

 

Program Adopcja w Dreamlab - Ulotka pdf

 

Zobacz podobne