DREAMLAB Facebook

Dreamlab jest Terapeutycznym Punktem Przedszkolnym, do którego uczęszczają dzieci z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu. Ich umiejętności kształtują się na różnym poziomie ale naszym celem jest przede wszystkim rozwój oparty na mocnych stronach funkcjonowania dziecka. 

Jedną z najważniejszych kwestii w codziennej pracy naszego przedszkola jest nawiązanie z dzieckiem relacji, podążanie za jego potrzebami w atmosferze poczucia bezpieczeństwa dla dziecka, rodzica i terapeuty.

Original Play zaczęliśmy wprowadzać w pierwszym roku funkcjonowania placówki ponieważ uważamy, że zabawa to podstawowe narzędzie rozwoju dziecka. Podczas wspólnej zabawy wykracza poza to, co już zna i eksperymentuje z nowymi ruchami, wrażeniami, pomysłami, i sposobami odnoszenia się do towarzysza. Możemy wówczas nawiązać bliski
i bezpieczny kontakt z dzieckiem, być uważnym na jego potrzeby i razem tworzyć nowe sytuacje. W kontakcie indywidualnym terapeuta jest na wyłączność, w zajęciach grupowych dzieci działają razem lub oddzielnie oraz inspirują się wzajemnie.

Czasami jest tak, że dzieci potrzebują po prostu przytulenia i uścisku, który sprawi, że poczuje iż jest ważny dla partnera zabawy.

Od ponad trzech lat wykorzystujemy Original Play w codziennej pracy w Dreamlab. Konsultujemy nasze działania, organizujemy spotkania i szkolenia z Panią Jolantą Graczykowską.

W tym procesie uczestniczą nie tylko terapeuci, lecz także rodzice. Tak bowiem rozumiemy spójne działanie na rzecz dziecka i jego rodziny.

Moje wnioski z codziennego stosowania  Original Play: zabawa z dzieckiem sprzyja budowaniu zaufania, bliskości, przyjemności, współpracy, miłości do nauki i rozwiązywania problemów. Wszystko to ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju zarówno dziecka, jak i rodzica.


Po wypracowaniu takiej atmosfery w kontakcie z dzieckiem kolejne działania terapeutyczne łatwiej jest realizować a dzięki temu uzyskać lepsze efekty w rozwoju dziecka.

 

Grażyna Bejster