DREAMLAB Facebook

"Dziecko chce być dobre,
Jeśli nie umie – naucz,
Jeśli nie wie - wytłumacz,
Jeśli nie może -pomóż".
Janusz Korczak

 


Dom rodzinny/przedszkole


Największy wpływ na rozwój dziecka ma środowisko rodzinne, przedszkolne i szkolne. Wychowanie jest procesem skomplikowany oraz długotrwałym, na który wpływ mają różnorodne czynniki. Dla prawidłowego funkcjonowania dziecka środowisko rodzinne i przedszkolne powinny współdziałać ze sobą. Rodzina to pierwsza grupa społeczna, w której funkcjonuje dziecko. Jej zadaniem jest przekazanie wzorów zachowania, norm postępowania oraz zasad współżycia w społeczeństwie. Od tego jak funkcjonuje rodzina zależy jakie aktywności i postawy będą reprezentowane przez dziecko w innych grupach społecznych. Dziecko przekraczając mury przedszkola staje się częścią nowego środowiska. Przedszkole jest miejscem, w którym dziecko zaczyna funkcjonować w zróżnicowanym, nowym dla siebie świecie. Liczne publikacje z dziedziny psychologii i pedagogiki poświęcone analizie procesów psychicznych dzieci, opisują wiele zróżnicowanych problemów, z jakimi spotykają się nauczyciele oraz terapeuci.

Zgodność między celami i wartościami przekazywanymi w przedszkolu i domu rodzinnym jest niezwykle ważna. Dobra współpraca, akceptacja i zrozumienie ma wpływ na rozwój dziecka. Pozytywne relacje między nauczycielami i rodzicami wzmacnia oddziaływanie edukacyjne oraz terapeutyczne.

"Obie strony odnoszą największą korzyść, gdy rodzice starają się postępować po prostu zgodnie ze sobą, a nie zgodnie z teorią. Autentyczni rodzice są dla dziecka lepsi niż teoretyczni rodzice. Dorośli, którzy popełniają błędy i potrafią wziąć za nie odpowiedzialność, są lepsi niż ci, którzy starają się wszystko zrobić perfekcyjnie. Wobec rodzica perfekcjonisty, dziecko bardzo często czuje się nie dość dobre, a człowiek, który nie czuje się wystarczająco dobry, często zawodzi potem także w realnym życiu".
Jesper Juul

  

 

Sylwia Grudzińska