Struktura treningu Tomatisa dla dzieci przedszkolnych

Jedną z kluczowych metod terapii stosowanych w TPP Dreamlab jest trening uwagi słuchowej metodą Tomatisa. Poprzez regularną stymulację mięśni ucha środkowego oraz układu przedsionkowego i ślimaka, stymulujemy korę słuchową, koncentrację uwagi, rozwój mowy. Poprawa jakości słuchania skutkuje poprawą w wielu sferach życia – rozumieniu poleceń i komunikacji.

Konsultacja

Trening słuchowy zazwyczaj jest oparty o wyniki testu uwagi słuchowej, jest jednak też możliwe indywidualne dostosowanie programu na bazie pogłębionego wywiadu z rodzicami i obserwacji dziecka (także podczas terapii). Konsultacja trwa ok. 1.5 godziny i jest konieczna do stworzenia pełnego profilu dziecka, obejmującego głównie historię jego rozwoju, zauważane przez rodziców zdolności i trudności – słowem, jest sposobem na poznanie dziecka i jego potrzeb, tak, by program terapii jak najpełniej odpowiadał na jego potrzeby rozwojowe w tym momencie życia.

I etap – faza bierna – 30 h

Pierwszy etap treningu uwagi słuchowej to 30 godzin indywidualnie dobranej stymulacji za pomocą muzki Mozarta, chorałów gregoriańskich i głosu mamy. Głos mamy, nagrany i przefiltrowany tak jak był słyszany w fazie rozwoju płodowego, jest powrotem do pierwszej fazy rozwoju, gdzie ucho nastraja się na dźwięki mowy ojczystej już od 4 miesiąca życia prenatalnego, a cała stymulacja szybko rozwijającego się mózgu pochodzi z układu ślimak (dźwięki głosu mamy) i błędnik (poruszenia ciała mamy).

W naszym przedszkolu trening odbywa się grupowo, w obecności terapeuty metody Tomatisa i wychowawców grupy. Staramy się o wyciszenie dzieci, zajęcie ich ulubionymi zajęciami w ciszy, by jak najpełniej skorzystały z terapii. Terapia odbywa się przez 2 godziny dziennie przez 15 dni.

II etap – faza aktywna – 15 h

Drugi etap następuję po 4-8 tygodniowej przerwie, która jest konieczna do zasymilowania zaistniałych zmian w sposobie słuchania przez układ nerwowy. Nierzadko już w tej przerwie widać pierwsze efekty terapii, jednak dla każdego dziecka jest to indywidualny proces. W drugim etapie, dla dzieci, które są już na to gotowe, odbywają się też zajęcia z mikrofonem (max.30 minutowe) w których słuchają swojego głosu w słuchawkach (również z zastosowaniem odpowiednich przetworzeń), i ma to je zachęcić do korzystania z własnego głosu, ośmielić, pobudzić ośrodki korowe odpowiedzialne za kontrolę mowy.
Terapia odbywa się grupowo przez 1,5 h przez 10 dni, a także przez indywidualne zajęcia z mikrofonem które odbywają się indywidualnie, następujące po biernym słuchaniu.

Kolejne etapy

Następnie według możliwości i potrzeb dziecka terapia jest kontynuowana w schemacie 1,5h przez 10 dni, także z zajęciami z mikrofonem, z przerwami 8-tygodniowymi.

W roku szkolnym cykl terapeutyczny obejmuje zatem

I etap – 30 h

II etap — 15 h

III etap – 15 h

IV etap – 15 h

Łącznie 75 h indywidualnej stymulacji słuchowej przez 2 semestry.

Przed każdym etapem program treningu dostosowywany jest indywidualnie do momentu rozwojowego danej osoby. Podobnie z zajęciami z mikrofonem – realizowane są w takim wymiarze, w jakim dziecko jest na to gotowe.

Ewa Sasiak 

Terapeuta i konsultant metody prof. Alfreda Tomatisa

Udostępnij: